Søk
Kirkene  >  Rotnes kirke
Over 200 barn på påskevandring
Over 200 barn på påskevandring

Barn fra mange av bygdas barnehager deltok på påskevandring i Rotnes kirke.


Hvem vil styre kirken vår?
Hvem vil styre kirken vår?

Du er invitert til å være med på å skape fremtidens kirke!


Samlinger om Bibelen
Samlinger om Bibelen

Velkommen til spennnende samlinger om Bibelen. Det er Laila Riksaasen Dahl som underviser


Rapport etter visitas
Rapport etter visitas

I februar 2019 var det bispevisitas i Nittedal og Hakadal sokn. Biskop Atle Sommerfeldt var med på en rekke av menighetens aktiviteter, i tillegg til å besøke  kommunes institusjoner og ha møter med kommuneledelsen og ulike etater i kommunen.


Vis alle artikler >>

 

 

Kalender


Rotnes Kirke


Rotnes kirke ble vigslet 1.søndag i advent 2016. Den er moderne og fleksibel, og samtidig høytidelig og sakral. Kirkerommet er formet som en tradisjonell langkirke. Det har 280 sitteplasser. I tillegg kan ungdomssal/sidesal og kirketorg innlemmes, slik at utvidet kirkerom totalt har 500 sitteplasser.
Rotnes kirke består av kirkerom, ungdomssal, barnesal, stue, møtesal, kapell, sakristi/møterom, kjøkken og kontorer.

Kirketårnet er 25 meter høyt, og de to kirkeklokkene bærer inskripsjonene «Nåde» og «Fred»

Alterbildet foran i kirkerommet har temaet «Livets tre og livets vann».  Det forestiller kilden som veller fram, og treet med stamme og grener. Treet har samtidig en tydelig kors-form. Går man nærmere, blir også en rekke andre symboler synlige – det er symboler hentet fra svært mange bibelfortellinger. Midt i bildet er Kristusfiguren. Denne omgis av 5 røde merker, som symboliserer sårmerkene Jesus fikk da han ble korsfestet.

Prekestolen bæres av 12 ben. Det minner oss om at disiplene ble sendt ut i verden for å forkynne evangeliet, slik også vi er kalt til å fortelle det videre. Døpefonten bæres av 7 ben, et hellig tall og et tall som kan symbolisere møtet mellom himmel og jord.

.

Adresse: Borghild Ruds vei 2, 1482 Nittedal

 

 

Nittedal menighet tok initiativ til å bygge ny kirke på Rotnes allerede i 1966. I 1984 vedtok menigheten å opprette en stiftelse som skulle arbeide spesielt med kirkesaken. Senere regulerte kommunstyret tomt og gav garanti for lån til første byggetrinn. Imidlertid måtte dette prosjektet stoppes, da den aktuelle tomten måtte tilbakeføres til grunneier på grunn av en tidsklausul.

 

Ny optimisme

Etter valget i 2011 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti i Nittedal kommune for perioden 2011-2015 I avtalen står det at
«tomt til ny kirke i sentrum settes av i kommunedelplan sentrum, reguleres parallelt med kulturhus med planlagt byggestart i 2013. Det er ønskelig å oppnå synergieffekter uten at byggeprosjektene forsinker hverandre, løsningen med tilstøtende bygg som deler noen fellesfunksjoner utredes. Det bør opprettes en referansegruppe bestående av bl.a. representanter fra kulturhusstiftelsen og kirken. Årlig bevilgning til kirken opptrappes til Akershus-gjennomsnitt fra 2013 for å kunne investere i nytt kirkebygg med kommunal lånegaranti».

I 2014 startet byggeprosessen. Kirken er tegnet av L2 arkitekter og oppført av entreprenør JM Norge. De liturgiske møblene er laget av Lars Hole og altertavlen av Thor Lindrupsen.

Se kirketårnet bli heist>>

Se kirkeklokkene bli heist opp i tårnet>>

 

Se video av byggeprosessen:

 

Les Vårt Lands artikkel om åpningen av Rotnes kirke>>

 

 

Se bilder fra Vigslingsgudstjenesten>>

 

© 2011 Nittedal kirkelige fellesråd - Powered by LabOra - Agrando AS   |     |     Xhtml 1.0  CSS 2.0