Gudstjenester og fysiske kirkelige samlinger avlyses


Myndighetene anbefaler at innbyggerne holder seg mest mulig hjemme. 

Nittedal kommune har vedtatt en forskrift som sier det ikke er tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs, untatt bisettelser og begravelser (maks 50 pers), dåp og vielser (uten tilskuere).

Derfor er det ingen åpne gudstjenester i Nittedal ut november, kun dåpsgudstjenester med inviterte deltakere.

 

I stedet har vi et digitalt tilbud på vår facebookside Nittedal og Hakadal menighet >>

Forsrkriften vedtatt av kommunen gjør unntak for offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Vi vil derfor i noen grad ha et tilbud for barn, og konfirmantundervisning vil fortsette.

Vi arbeider med å få til et digitalt tilbud i den perioden det ikke vil være gudstjenester.

Tilbake