I bønn og stillhet på hvert vårt sted


Tirsdag 4. mai kl. 18.30 – 19.30

 

Bibel- og samtalegruppa i Nittedal kirkestue har sine samlinger i forlengelsen av Middag med mer. I tiden hvor vi ikke kan møtes fysisk, har denne gruppa hatt jevnlige samlinger gjennom hele fjoråret.

Til avtalte tidspunkt har vi møttes uten å møtes. Til bønn og stillhet på hvert vårt sted. Vi har erfart at dette har vært verdifullt!

Nå inviterer vi alle som ønsker det - til å bli med i dette stille fellesskapet.

Noen tenner lys. Noen ber. Noen sitter bare i stillhet. Noen lytter til salmer. Noen leser bibeltekster og mediterer. Du er fri til å gjøre det på din måte. Det er ingen påmelding eller noen form for registrering.

Om du skulle ønske forbønn for noe, kan du sende en sms til soknediakon Randi, på tlf. 412 35 300.

 

Tilbake