Populær kirkeverge slutter


Han behøver aldri å heve stemmen, kjefte eller mase – for kirkeverge Torfinn Bø er en sindig og klok leder med mye naturlig autoritet...

 

Han har vært kirkeverge i Nittedal i 12 år, fra han begynte i januar i 2009 og frem til han nå slutter i april i år. Som kirkeverge er han den som leder kirkens arbeid i hele kommunen. Det er tre kirker, 21 ansatte i kirkestaben og ca 16000 kirkemedlemmer! Så det er en stor organisasjon å lede, men det har han håndtert på en glimrende måte.

Staben har opplevd Torfinn som en dyktig leder. Han har en unik evne til å være visjonær, samtidig som han alltid har god bakkekontakt med blikk for de konkrete og praktiske utfordringer. Han har også evnen til å kombinere de hverdagslige lederoppgavene med en tydelig langsiktig tenkning på de ulike områdene av kirkens arbeid. Og ikke minst er han omsorgsfull og motiverende, både som leder og medmenneske.

Mens han rydder seg ut av kontoret på en av sine siste arbeidsdager, ber jeg ham dele noen tanker om tiden som kirkeverge her i Nittedal:

• Hvordan har det vært å lede kirkestaben?
– Det har vært inspirerende og fint å være leder for engasjerte og dyktige ansatte som ønsker å skape gode møtepunkter mellom kommunens innbyggere og kirken - i alle livets faser. Det er mye godt tverrfaglig samarbeid og en god lagånd i kirkestaben. Man vil hverandre vel og stiller opp for hverandre. Det har vært meningsfylt og jeg har trivdes svært godt.

• Du har jo ledet flere store prosjekter i din tid som kirkeverge her, kan du fortelle oss litt om det?
– Det største og fineste har vært å få være med å bygge ny kirke. Og se den fylles med mange barn, unge og voksne som opplever det som sin kirke, og finner et fellesskap der. Det er et bygg som blir mye brukt til kirkelig aktivitet og kulturarrangementer. Men også mange enheter i kommunen bruker kirken til kurs og ledersamlinger, og nå sist er den blitt brukt som lokale for vaksinering av kommunens innbyggere.

Utvidelsen av Hakadal kirkegård er et annet prosjekt som det har vært spennende og lærerikt å arbeide med, og til slutt se hvor vakkert det ble og den fine beliggenheten den fikk. Gravplassene er et viktig sted i kommunen, og det gir stor me- ning i å kunne bidra til at det -midt i alt- blir en god opplevelse være der.

• En viktig side ved det å være kirkeverge er å ivareta samarbeidet mellom kirke og kommune. Hvordan har du opplevd dette samarbeidet?
– Det har jeg opplevd veldig positivt. Jeg har en opplevelse av at kommunen verdsetter og ser viktigheten av arbeidet som kirken gjør. Det kom veldig tydelig til uttrykk når kommunestyret gjorde vedtak om å bygge ny kirke på Rotnes og bevilget de nødvendige pengene. Samarbeidet med kommunens administrasjon og politikere har jeg opplevd godt og det har vært gledelig å se alt den nye kirken blir brukt til og funksjonen den har fått.

• Hva har du satt mest pris på ved denne jobben?
- Det er å ha hatt gode kollegaer, bli kjent med mange engasjerte frivillige som stiller opp, varierte, interessante og utfordrende oppgaver. Jeg har lært mye og fått være med på mye forskjellig. Det har vært svært meningsfullt å arbeide i en kirkelig sammenheng. Det har også vært fint at flere har gitt utrykk for at de har satt pris på arbeidet jeg har gjort.

Takk, Torfinn!

Av Einar Weider, prest i Nittedal

Tilbake