Alle rettigheter 2019 Nittedal kirkelige fellesråd

Høsttakkefest i Hakadal kirke


Søndag 15.september kl.11:00

 

Søndag blir det høsttakkefest med dåp og nattverd i Hakadal kirke.
Femtiårskonfirmanter deltar – det blir spennende å møte noen av de som ble konfirmert i 1969.
Litt av høstens grøde fra Glittre-gården kommer til å prege kirkerommet.

Tilbake