Alle rettigheter 2019 Nittedal kirkelige fellesråd

Kirkevalget 2019


Valgresultatene fra kirkevalget i Nittedal.

 

NITTEDAL MENIGHETSRÅD

Antall stemmeberettiget: 9837
Antall stemt: 888 hvorav 92 forhåndsstemmer  (9%)
Antall stemt bispedømmerådet: 892

Resultat med antall stemmer (inkl. vara): 

Faste medlemmer: 

Kristian Øgaard                       1009 stemmer
2 Tobias Johan Sand 946 stemmer
3 Odd Martin Nerheim  942 stemmer
4 Kristine Aksøy  932 stemmer
Jorun Elisabeth Berstad Weyde          931 stemmer
Kristin Hurthi 927 stemmer
Kjell Erik Dæhlen 911 stemmer
8    Vidar Dagfinn Myhre  910 stemmer


Varamedlemmer:

Eva Karin Sandanger Dugstad          904 stemmer 
10   Toril Wangen Hexeberg 903 stemmer
11 Laila Tanner Søderqvist 870 stemmer
12 Trude Renate Wolter Olberg 867 stemmer
13 Unni Norkild Skjønsberg 888 stemmer

HAKADAL MENIGHETSRÅD

Antall stemmeberettiget: 3192
Antall stemt: 362 hvorav 18 forhåndsstemmer (11%)
Antall stemt bispedømmerådet: 322

Resultat med antall stemmer (inkl. vara):

Faste medlemmer: 

1    Kjerstin Grønstad Olsen                      405 stemmer
2 Markus Østby Mathisen  400 stemmer
3 Mathias Ask Jensen Dønvold 389 stemmer
Hilde-Karin Steinshamn Mauky 387 stemmer
5 Jorunn Selnes  382 stemmer
Markus Berggren Hagen 381 stemmer


Varamedlemmer: 

Guro Marie Solheim Andreassen       377 stemmer
8 Åse Kirsten Stiegler   370 stemmer
9 Sigurd Aandstad 360 stemmer
10  Monika Margit Löv Tikkanen  362 stemmer
11 Karl Wessel Frogner  360 stemmer

Listestemmer bispedømmerådsvalget:

Bønnelista 84 stemmer

Nominasjonskomiteen 500 stemmer

Åpen folkekirke 575

Blanke 51

Personstemmene blir talt på på bispedømmekontoret i Fredrikstad og foreligger ennå ikke.

 

Tilbake