Kirkestjernen


Rotnes kirke 15.oktober kl.18:00

 

Vi ønsker ungdom og unge voksne velkommen til Kirkestjernen klubbkveld i Rotnes kirke tirsdag 15. oktober. I samarbeid med "Pluss" (kirkens ungdomsklubb) og  "Stjernen" (kommunens klubb tilrettelagt for ungdom og unge voksne med psykisk utviklingshemming) ønsker vi å legge til rette for en hyggelig møteplass hvor alle er velkommen, men rammene er spesielt tilrettelagt for ungdom og voksne med spesielle behov.

Kveldens innhold vil være fellesskap, mulighet for brettspill, Playstation, musikk, kiosk, andakt, singdown mm. Program som er kjent fra Pluss og Stjernen. Gratis inngang, men det blir kiosk-salg.

Vi som arrangerer har forskjellig alder og bakgrunn, noen er selv med som deltagere i Pluss eller Stjernen, noen har tidligere vært med i Pluss, andre er en god del eldre, flere av oss jobber til daglig i tilrettelagte tjenester i kommunen. Felles for oss alle er at vi ønsker å lage en kveld hvor det er lett å føle seg velkommen, bli kjent med nye eller ha det hyggelig sammen med noen en kjenner fra før.

Ta gjerne kontakt med Hanne Weider (mob 48890440) på forhånd om du har spørsmål eller ønsker om tilrettelegging

Tilbake