Barn og Ungdom


Barn og deres familier har en sentral plass i Hakadal og Nittedal menigheter. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamilier har i hverdagen og fylle tiden med meningsfulle treffpunkt og opplevelser. Vi har også et spennende og levende ungdomsmiljø i menighetene, med ulike aktiviteter og leirer. Nedenfor finner du oversikt over tilbudene.