Gudstjenester og fysiske kirkelige samlinger avlyses


Myndighetene anbefaler at innbyggerne holder seg mest mulig hjemme.  Nittedal kommune har vedtatt en forskrift som sier det ikke er tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs, untatt bisettelser og begravelser (maks 50 pers), dåp og vielser (uten tilskuere). Derfor er det ingen åpne gudstjenester i Nittedal ut november, kun dåpsgudstjenester med inviterte deltakere.

Les mer

 

Gudstjenester og fysiske kirkelige samlinger avlyses


Myndighetene anbefaler at innbyggerne holder seg mest mulig hjemme.  Nittedal kommune har vedtatt en forskrift som sier det ikke er tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs, untatt bisettelser og begravelser (maks 50 pers), dåp og vielser (uten tilskuere). Derfor er det ingen åpne gudstjenester i Nittedal ut november, kun dåpsgudstjenester med inviterte deltakere.

Les mer

 

Digital samling i Rotnes kirke


Søndag 15.nov kan vi dessverre ikke samles til gudstjenester. Derfor har vi i stedet lagt ut en digital samling som du kan se her:    

Les mer

 

Digital samling i Rotnes kirke


Søndag 15.nov kan vi dessverre ikke samles til gudstjenester. Derfor har vi i stedet lagt ut en digital samling som du kan se her:    

Les mer