Møtested Kirken i Rotnes kirke


Onsdag 25.september kl.18:30

 

Nedre Romerike prosti ønsker vel møtt til:
En kveldsgudstjeneste for alle, spesielt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

STED: ROTNES KIRKE
Adr.: Borghild Ruds vei 2, 1482 Nittedal
Onsdag 25.september kl.18:30

Allsang, preken, nattverd og lystenning. «Syng med oss»- koret deltar, og ”Vasshjulet tut og blæs” spiller. Det blir også en hyggelig kirkekaffe etterpå!

VELKOMMEN!

For mer informasjon ta kontakt med styringsgruppa for Møtested Kirken:
Kontaktperson: Randi M. Vilberg
Tlf:  41235300,  E-post: randi.vilberg@nittedal.kirken.no

Tilbake