Middag Med Mer


Tirsdag 14. mai kl.17:00 i Nittedal kirkestue.

Middag med mer er et tilbud for alle i Nittedal og Hakadal. En tirsdag i måneden inviterer vi til middag med påfølgende aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper. De voksne er hjertelig velkomne til en kopp kaffe eller te etter middag. Her er det plass til en hyggelig og uformell prat om det som opptar dere. Soknediakon Randi M Vilberg vil være til stede her. Barn under skolealder har egen samling med sang, lek, bibelfortelling, etc.

For barna avslutter vi kl 18:30. Voksne som har lyst og anledning til å bli lenger kan gå til peisestua, og delta i bibel- og samtalegruppe.

 

PÅMELDING
For å beregne mengde mat trenger vi en påmelding dagen før disse tirsdagene.

Dette gjøres ved å ringe eller sende sms til tlf 41 10 58 24. Oppgi antall personer som kommer, og om du/dere har noen matallergier. Hvis du glemmer det, eller bestemmer deg først tirsdag, er det fint om du likevel sender beskjed før du/dere kommer. Så lager vi nok mat!

 

PRIS:
Maten koster 60,- pr voksen og 25,- pr barn over 2 år. 
Dette betales kontant eller via Vipps ved ankomst.

 

Målet vårt med dette tiltaket er å skape en møteplass for alle. Vi ønsker at mange skal få en fellesskapsfølelse tilknyttet kirken i Nittedal. Samtidig ønsker vi å gi de ulike aldersgruppene noe som er tilpasset dem.

Velkommen skal du være, om du kommer alene eller sammen med noen!

Tilbake