Om dåp


Utgangspunktet for dåpen er det Jesus sier barna:
Matteus evangeliet kapittel 28:
"Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den  Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager  inntil verdens ende"
Lukas evangeliet kapittel 18:
"La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til."

Dåpen har mange røtter hos oss. Det er tradisjon, familiefest, takknemlighet og trygghet.

Det er glede over det nye livet som er født og bekymring for alt som truer.

I dåpen blir barnet ditt lagt i Guds hender. Han vil omslutte det med sin omsorg og kjærlighet. Det er Gud som handler, men foreldre og faddere lover også å be for barnet og lære det selv å be og gi det en kristen oppdragelse. I dåpens vann knyttes barnet til Jesus. Det tegnes med korsets tegn, for å vise at det tilhører han. Dåpslyset blir tent for å vise at barnet får den Den hellige Ånd i gave, og får tilhøre Jesus, som er verdens lys. Dåpen er Guds øyeblikk med ditt barn.

Det er en orientering i kirken der alle dåpsforeldre deltar, vanligvis tirsdag halvannen uke før dåpen. Dåpen er inngangen til menighetens/kirkens felleskap og vi ønsker å knytte kontakt med alle dåpsfamilier i soknet. På møtet vil prest snakke om innholdet i dåpen, gjennomgå gangen i dåpshandlingen, ta opp praktiske spørsmål og si noe om kirkens dåpsopplæringsarbeid. Om dere ønsker å døpe barnet deres i Den norske kirke, men ikke i Nittedal eller Hakadal menighet, vil vanligvis orienteringen likevel foregå her hos oss.

 

Faddere 

Barnet skal ha minst 2 faddere (foreldre kan ikke være faddere). Fadderen må ha fylt 15 år. En fadder skal være medlem av den norske kirke eller et annet kirkesamfunn som godtar barnedåp. Fadderne har ingen juridisk funksjon utover å være vitner om at barnet er døpt. De er altså ikke verge for barnet, men de er viktige personer for familien. Fadderne skal hjelpe til med å knytte barnet til den kristne tro og be for barnet. Et godt tips kan være å bidra til at barnet får noen barnebøker, cd'er eller lignende med kristent innhold (Se f.eks "Dåpsklubben Tripp-Trapp"). Oppdraget deler fadderne med foreldrene og menigheten. For å bistå fadderne i dette oppdraget, gir Nittedal og Hakadal menigheter dem fadderpakker som skal gis til barnet på 1., 2. og 3. års dåpsdag. Les mer om fadderpakkene her >>

 

Navn 

Barnets navn nevnes sammen med Guds navn ved døpefonten. Dette viser at Jesus knytter barnet til seg gjennom dåpen. Men det ter er ingen formell navngiving. Barnets navn må meldes til folkeregisteret i god tid før dåpen og senest 6 mnd etter fødselen. 

 

Gudstjenesten 

På dåpsdagen møter foreldre og faddere i god tid før gudstjenesten begynner. Det er et eget rom for dåpsfamilier foran i kirken (dåpssakristiet), der dere kan stelle/skifte og ordne dere før gudstjenesten. Dette rommet kan også benyttes under gudstjenesten hvis det er nødvendig.

Når gudstjenesten begynner går / bæres dåpsbarna inn i prosesjon, og det er reservert benker til dåpsfamiliene foran i kirken.

Dåpen foregår vanligvis tidlig i gudstjenesten. Dette henger sammen med at dåpen markerer inngangen i menighetens liv, og det er derfor fint at det skjer i gudstjenestens begynnelse (Unntaket er på familiegudstjenester, da foregår dåpen noe senere). Barnet bæres frem til døpefonten sammen med foreldre og faddere.

Presten spør først om barnets navn, og deretter om dere ønsker at barnet "skal døpes til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og oppdras i den kristne forsakelse og tro". Så tegnes korstegnet over barnet, og deretter foregår selve dåpshandlingen ved at presten øser vann over barnets hode 3 ganger.

Dersom det er eldre søsken eller andre barn i dåpsfølge, kan disse godt hjelpe til under dåpen, f.eks med å tørke barnets hode.

Mens dåpshandlingen foregår tennes et lys for barnet - dåpslyset - som symboliserer at den døpte gjennom dåpen blir knyttet til Jesus, som er verdens lys.


Dåp kan også gjennomføres helt enkelt enten en helg eller på en hverdag. Det er alltid mulig å be om en enklere dåpsseremoni. Bare ta kontakt med oss, så finner vi en passende anledning sammen.

Tilbake