Middag med mer


Middag med mer er et tilbud for alle i Nittedal og Hakadal. En tirsdag i måneden inviterer vi til middag med påfølgende aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper. Hver gang fra kl.17:00 i Nittedal kirkestue.

De voksne fortsetter med kaffe eller te etter middag. Her er det god tid til hyggelig og uformell prat om det som opptar dere. Soknediakon Randi M Vilberg vil være til stede her.

Barn under skolealder har egen samling med sang, lek,bibelfortelling, etc. Skolebarna har et tilsvarende opplegg tilpasset deres alder. 

For barna avslutter vi kl 18.30. Voksne som har lyst og anledning til å bli lenger er hjertelig velkommen med videre i bibel- og samtalegruppe i peisestua.

For å beregne mengde mat trenger vi en påmelding dagen før disse tirsdagene.

Dette gjøres ved å ringe eller sende sms til 41 10 58 24. 
Oppgi antall personer som kommer, og om du/dere har noen matallergier. 

Hvis du glemmer det, eller bestemmer deg først tirsdag, er det fint om du likevel sender beskjed før du/dere kommer. Så lager vi nok mat!

PRIS:

Maten koster 60,- pr voksen og 25,- pr barn over 2 år. 

Dette betales kontant eller via Vipps ved ankomst.                                 
Målet vårt med dette tiltaket er å skape en møteplass for alle. Vi ønsker at mange skal få en fellesskapsfølelse tilknyttet kirken i Nittedal. Samtidig ønsker vi å gi de ulike aldersgruppene noe som er tilpasset dem.
 
Velkommen skal du være, om du kommer alene eller sammen med noen!

Tilbake