Barne- og ungdomsutvalget


Barne- og ungdomsutvalget er nedsatt av menighetsrådene i Hakadal og Nittedal menigheter. Utvalget fungerer som ei ressursgruppe for trosopplæringsleder og jobber med videreutvikling og kvalitetssikring av trosopplæringen, i tråd med Plan for trosopplæring for Hakadal og Nittedal menigheter. 

Ta gjerne kontakt dersom du har innspill og ideer til utvalgets arbeid: silje.foss@nittedal.kirken.no

Tilbake