Hakadalkonfirmant


Konfirmasjon Hakadal 2024

Ordinær undervisning i Hakadal kirkestue 

Gruppe 1 onsdager: 15.00-16.00
Gruppe 2 torsdager: 15.00-16.00

Vinterlinjen har oppstart i mars med ekstra undervisning i Rotnes kirke de ukene det ikke er ordinær undervisning.  

SEMESTERPLAN 2023 - 2024

 

 

Tilbake