Å være fadder


Barnet skal ha minst 2 faddere (foreldre kan ikke være faddere). Fadderen må ha fylt 15 år. En fadder skal være medlem av den norske kirke eller et annet kirkesamfunn som godtar barnedåp.

Fadderne har ingen juridisk funksjon utover å være vitner om at barnet er døpt. De er altså ikke verge for barnet, men de er viktige personer for familien. Fadderne skal hjelpe til med å knytte barnet til den kristne tro og be for barnet.

I dåpen ønskes barnet velkommen inn i det kristne fellesskapet. Sammen med foreldre og menighet lover fadderne å be for barnet, lære det selv å be og bli kjent med den kristne troen det er døpt inn i.

For å bistå fadderne i dette oppdraget, gir Nittedal og Hakadal menighet dem fadderpakker; tre gaver som skal gis til barnet som en markering av 1., 2., og 3. års dåpsdag. Fadderne kan avtale om de skal ta hånd om en gave hver, eller om en fadder skal ha et hovedansvar for at gavene overrekkes til barnet. Det er heller ikke noe i veien for at de på egen hånd kan finne fram til egnede gaver.

Gavene er:
på 1 års dåpsdag: et bilde av kirken og en aftenbønn
på 2 års dåpsdag: en spisebrikke med bordbønn
på 3 års dåpsdag: en CD med kristne barnesanger og bibelfortellinger 
Målet er at gavene vil fungere som gode redskap for trosopplæring i hjemmet.

Dåpsdagen er er en flott anledning til å markere det store som skjedde da barnet ble døpt. Som faddere kan man benytte anledningen til å ha en spesiell kontakt med dåpsbarnet og ta fadderpakkene i bruk. Man kan tenne dåpslyset, se på bilder fra den store dagen, be aftenbønnen på bildet eller bordbønnen på spisebrikken. I tillegg kan man lytte til sanger og historiene på CD-en eller lese i en bok. Dette er eksempler hvordan man kan gjøre dåpen nær for barnet. Fadderne er også invitert til å delta når dåpsbarnet blir invitert til kirka for å få 4-årsbok.

Tilbake