Viktige skjema


Vigselspapirene får dere ved å kontakte folkeregisteret, se nettsiden: Veien til ekteskapet.

Send de utfylte papirene til folkeregisteret tidligst 4 måneder og senest 1 måned før vielsen. Dere får utstedt prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. (Se ellers nettsidene til Barne- og likestillingsdepartementet.)

Tilbake