Ledig Vikariat


Menighetspedagog/kateket 50 - 80 % vikariat fra 1.1. til 30.6.2020

 

Nittedal kirkelige fellesråd

Nittedal kommune med ca. 24.000 innbyggere har en attraktiv beliggenhet i umiddelbar nærhet til både natur og storby. Kort vei og god kommunikasjon til Oslo. Positiv nærings- og boligutvikling betyr en ny giv for kommunen som har et aktivt kultur- og musikkliv der også kirken spiller en viktig rolle.

Nittedal har to sokn med tre gudstjenestesteder, Hakadal kirke, Nittedal kirke, og Rotnes kirke som ble innviet i desember 2016. Soknene betjenes av en engasjert og samarbeidsorientert stab som totalt teller 22 personer, herav 3 prester. Vi har kontorfellesskap i tilknytning til Nittedal rådhus.

Det er stor aktivitet i kirkene i Nittedal, og særlig i den nye kirken på Rotnes har det vært en svært positiv utvikling. Vi er godt i gang med trosopplæringstiltakene for aldersgruppen 0-18 år.

Vi har også et kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid som består av ungdomsklubb, kor, leirer, aktivitetsgrupper og samtalegrupper.

Inn mot dette arbeidet har vi også to kateketer i 100 % stilling, menighetspedagog i 80 % stilling og menighetsmusiker i 75 % stilling. Det er et godt samarbeid mellom ansatte og frivillige, og godt tverrfaglig samarbeid i staben. Se også www.nittedal.kirken.no

Hovedoppgaver

 • Konfirmantundervisning
 • Trosopplæringstiltak og annet menighetsarbeid
 • Samtale og relasjonsbygging 
 • Administrasjon og organisering
 • Oppfølging av frivillige 

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med menighetsarbeid blant ungdom, og et sterkt engasjement for denne målgruppen 
 • Bachelor innenfor undervisning/kristendomsfag eller tilsvarende er ønskelig
 • Erfaring og gode ferdigheter i bruk av IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet 
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Medlem av Den norske kirke
 • Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest i henhold til Kirkeloven § 29
 • Ønskelig med førerkort for bil

Personlige egenskaper

 • God evne til, og erfaring med, å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter
 • Gode samarbeidsevner med ansatte og frivillige
 • Du må kunne arbeide selvstendig, under ledelse, og å ta eget initiativ  
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt 
 • Du må trives med noe kvelds- og helgejobbing, plusstid avspaseres iht avtale

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale
 • Pensjonsordning i KLP
 • Kjøregodtgjørelse i samsvar med gjeldende regulativ

Kontaktperson

 • Kirkeverge Torfinn Bø, 920 69 866

Alle må søke elektronisk her >>
Søknadsfrist 18.november


 

Tilbake