Nittedal kommune har besluttet å videreføre dagens lokale forskrift


Nittedal kommune har vedtatt å forlenge forskriften som sier det ikke er tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs, untatt bisettelser og begravelser (maks 50 pers), dåp og vielser (uten tilskuere) til og med 18. januar 2021.

 

I stedet har vi et digitalt tilbud på vår facebookside Nittedal og Hakadal menighet >>

Forsrkriften vedtatt av kommunen gjør unntak for offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Vi vil derfor i noen grad ha et tilbud for barn, og konfirmantundervisning vil fortsette.

Tilbake