Konfirmant 2020


Påmelding for konfirmanter 2020.

 

Vi i Nittedal og Hakadal menigheter har konfirmasjon på høsten. Det vil si at et nytt konfirmantår starter oktober 2019. Når det nærmer seg oppstart vil prest og kateket komme til bygdas ungdomsskoler med detaljert informasjon om konfirmantopplegg og påmelding.

>>Påmelding for konfirmanter 2019-2020<<

Konfirmantopplegg og konfirmasjon er gratis. De som velger leirlinje betaler for konfirmantleiren.

Datoene for konfirmasjon i 2020 er som følger:   

Siste helg i august i Nittedal kirke – Søndre: 29./30.august
Første helg i september i Hakadal kirke – Hakadal: 5./6.september
Andre helg i september i Rotnes kirke – Rotnes: 12./13.september

Tilbake