Nattverd i koronatid


Vi vil gjerne legge til rette for at dere som ønsker nattverd, kontakter oss for å gjøre en avtale.

 

Mange savner gudstjenestefellesskapet med nattverd under pandemien. Det er fortsatt slik at vi lever med strenge smitteverntiltak, og at vi derfor ikke kan møtes slik vi ønsker. Vi vil likevel gjerne legge til rette for at dere som ønsker nattverd, kontakter oss for å gjøre en avtale.

Avtalene vil avgjøre om nattverden skal forrettes i en av kirkene, eller om det skal skje i hjemmet, dersom sykdom o.a. gjør at man ikke kan komme til kirken.

Nattverden forrettes til én person (evt. kohort) om gangen, etter enkel liturgi og gjeldende smittevernregler.

Velkommen til å gjøre en avtale om nattverd!

Kontakt kirkekontoret: tlf.: 67 05 90 48/6705 40 41, epost: post@nittedal.kirken.no

Tilbake