Ny barnekrok i Nittedal kirke


Her kan du lese et intervju med Grete Mugaas hvor hun forteller om den nye barnekroken i Nittedal kirke.

 

Det har skjedd saker og ting i Nittedal kirke den siste tiden. Grete Mugaas har hatt mye med dette å gjøre. Kan du fortelle litt om dette, Grete?

Nå har vi endelig fått en rommelig og fin barnekrok i kirken! Vi kan nesten ikke kalle den en «krok» lenger. Fire benker er fjernet og det er nytt teppe på gulvet. Her er det plass til å være for store og små barn under gudstjenesten, gjerne sammen med en voksen.

 

Hva kan barna glede seg til å finne i lekekroken?

Der er det tegnesaker, noen leker, bøker, byggeklosser og kosedyr (som skal vaskes ofte!).

Vi flyttet et av skapene som sto på motsatt side av inngangen og fikk da plass til både barne-saker og utstyr til kirkekaffe. Alt er i merkede plastbokser så det skal være enkelt å holde orden.

  

 

Det ser ut som barnemøblene alltid har vært der, hvordan har dere fått til det?

Det var en del små stoler og et lite bord i den gamle kroken, men det er nå supplert med et litt større bord og hyller. Alt er malt opp i kirkens interiørfarge, blått og lys grå. I tillegg er det en halv kirkebenk og 5-6 jærstoler som gjør det enklere for voksne å sitte der. Og de kan få med seg gudstjenesten mens barna tegner eller leker. Så har også den gamle døpefonten fått et «lokk». Den står jo midt i et område der barn leker eller folk tar en kopp kaffe etter gudstjenesten, men vi tror at denne platen vil beskytte det gamle klenodiet.

 

Hvem har sørget for at dette har kommet i stand?

Jeg har egentlig tenkt på dette i flere år for slike barnekroker har etter hvert blitt vanlig, også i gamle kirkebygg. Men da jeg så hvor fint det ble for barn i Rotnes kirke, med eget barnerom, så tok jeg det opp i menighetsrådet. Det ble nedsatt en liten arbeidsgruppe og vi laget en skisse som fellesrådet fikk til behandling. Siden det var snakk om å fjerne benker, regner jeg med at biskopen har vært involvert. Der ble det også ja og så var det bare å sette i gang.

 

Hvordan ser du for deg bruken av kroken? Er den bare for barn?

Det er to andre viktige ting som dette området i kirken kan brukes til:

Det ene er dåp. Den gamle døpefonten, som har stått foran i kirken i mange år, ble i forbindelse med kirkens 150 årsjubileum flyttet bak til inngangspartiet. Det var jo der man i eldre tider hadde dåp, før barnet ble båret inn i kirken. Jeg tror at det vil være familier som ønsker å ta døpefonten fra den gamle middelalderkirken i bruk når de skal bære barnet sitt til dåpen. Eller ungdom som døpes før konfirmasjonen.

Det andre er kirkekaffe. Vi har i mange år hatt en enkel kirkekaffe bak i kirken, men det har vært trangt når man blir stående midt i utgangspartiet. Nå er det plass til både å stå eller sitte uten å være i veien. Det sosiale aspektet ved gudstjenestene er viktig. Jeg håper derfor at kirkekaffen blir et naturlig sted å møtes, både for de som ofte er til gudstjeneste og de som kommer iblant. Ikke minst er det et sted å ta imot de som kommer for første gang!

 

 

Da gjenstår det bare å håpe at vi får holde kirkene åpne, og at vi kan møtes til mer og mer normalt samvær framover. Barna som kommer til Nittedal kirke kan i hvert fall glede seg til å få være i en flott lekekrok.

Tilbake