Samling om Bibelen


Rotnes kirke 30.november kl.19:00

 

Nittedal menighetsråd inviterer til bibeltime i Rotnes kirke 30.november kl.19:00,
ved biskop em. Laila Riksaasen Dahl.

Tema: HÅP?
«Kirkens folk som bærere av håpet.»

Alle velkommen!

Tilbake