Samlinger om Bibelen


Mandag 27. mars kl.19:30 i Rotnes kirke.

Velkommen til Samlinger om Bibelen ved biskop em. Laila Riksaasen Dahl.

Hovedtema for 2023 er "Tomme Stoler" og samlingene foregår i Rotnes kirke kl.19:30.

Vårens datoer er:
23. JANUAR: Tomme stoler i bibelhistorien
13. FEBRUAR: Tomme stoler i våre savn
6. MARS: Tomme stoler i våre hverdager
27. MARS: Tomme stoler i våre søndager

Gratis adgang.

Arr.: Nittedal menighetsråd.

Tilbake