Nittedal Kirkeakademi: "Hvordan investerer vi oljepengene våre?"


Foredrag ved Cecilie Hellestveit, jurist og konfliktforsker.
Torsdag 16. november kl.19:00 i Rotnes kirke.

Oljefondet rager blant verdens største suverene fond, og Norge har en investeringsstrategi som går ut på høyest mulig avkastning til en akseptabel risiko. Men hvordan står det til med den etiske risikoen i fondet når verden står i brann, med tiltakende geopolitisk rivalisering og væpnede konflikter på samtlige kontinent?

Cecilie Hellestveit er jurist og konfliktforsker med en doktorgrad i krigens folkerett fra Universitetet i Oslo. Hellestveit har vært medlem av Etikkrådet for statens pensjonsfond utland (Oljefondet) siden 2015. Hun satt også i regjeringsutvalget for å gjennomgå de etiske retningslinjene for fondet, som leverte sin rapport i 2020. (Verdier og ansvar, NOU 2021:07).

 

Foredrag kl. 19:30. Kaffe/ te mm. fra kl. 19:00.
Gratis inngang.

 

For nærmere info: nittedal.kirkeakademi@gmail.com

NITTEDAL KIRKEAKADEMI
FORUM FOR KULTUR, TRO OG TANKE

 

(foto: Erik Hannemann)

Tilbake