Nittedal Kirkeakademi: "Hvordan blir Norge påvirket av Islamismen?"


Foredrag ved Carl Schiøtz Wibye. Torsdag 21. september kl.19:00 i Nittedal kirkestue.

Wibye hevder at religiøse aktivister fra Egypt, Iran og Saudi-Arabia har påvirket vårt samfunn og vanskeliggjort integreringen av innvandrere fra Midtøsten, Nord-Afrika, Pakistan og Tyrkia. For å håndtere denne utfordringen trengs mer kunnskap om kultur og tradisjoner, om historie, holdninger og dagsaktuelle problemer i disse landene. Det, mener han, vil også gagne den offentlige meningsutvekslingen om disse spørsmålene.

Carl Schiøtz Wibye, sivilingeniør fra NTH og cand.mag. i statsvitenskap ved UiO, har gjennom 40 år i Utenriksdepartementet tjenestegjort i Warszawa, Beograd, Bern og Kairo og vært stasjonssjef i Teheran, Skopje og Riyadh. Wibye er kommandør av Den kongelige norske fortjenstorden fra 2010 og har utgitt flere bøker, bl.a. «Midtøsten midt iblant oss» 2023.

 

Foredrag kl. 19:30. Kaffe/ te mm. fra kl. 19:00.
Gratis inngang.

 

For nærmere info: nittedal.kirkeakademi@gmail.com

NITTEDAL KIRKEAKADEMI
FORUM FOR KULTUR, TRO OG TANKE

Tilbake