LEDIG STILLING: Gravplassarbeider 100% stilling


Søknadsfrist 24. september.

Nittedal kommune med ca. 25.000 innbyggere har en attraktiv beliggenhet i umiddelbar nærhet til både natur og storby. Kort vei og god kommunikasjon til Oslo. Positiv nærings- og boligutvikling betyr en ny giv for kommunen som har et aktivt kultur- og musikkliv der også kirken spiller en viktig rolle.

Det er to gravplasser i kommunen, Hakadal kirkegård, som ble utvidet med blant annet navnet minnelund i 2016, og Nittedal kirkegård. Vi har to fast ansatte gravplassarbeidere. Nittedal kirkelige fellesråd har ansvaret for forvaltning og drift av gravplassene. Fellesrådet er arbeidsgivere for 18 andre kirkelige tilsatte.

Gravplassarbeider inngår i team med den øvrige kirkelige betjening og har sitt arbeidssted primært knyttet til gravplassen ved Hakadal kirke, men arbeider også noe i Nittedal. Gravplassarbeider vil kunne bli brukt som vikar for kirketjener ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

 

Arbeidsoppgaver

 • Praktisk tilrettelegging og oppfølging av begravelser og urnenedsettelser, inklusiv graving
 • Stell av grøntanlegg
 • Oppsetting, retting av gravminner
 • Øvrig sommer- og vintervedlikehold av gravplassen
 • Enkelt vedlikeholdsarbeid på bygninger, inventar og utstyr
 • Sørge for at gravplassen er velstelt og ryddig som et godt sted for ro og ettertanke
 • Bidra til at gravplassen blir et sted som oppleves som serviceorientert i forhold til besøkende

Kvalifikasjoner

 • Maskinteknisk og grøntfaglig kompetanse er ønskelig
 • Fagbrev og/eller erfaring som gartner, anleggsgartner, maskinfører eller grunnarbeider vil bli tillagt vekt
 • Kompetansebrev for gravemaskin (M2)
 • Erfaring med traktorkjøring
 • Erfaring med bruk av PC
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Medlem av Den norske kirke
 • Førerkort klasse B og må disponere bil

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ
 • Nøyaktig, serviceinnstilt og strukturert
 • Gjennomføringsevne
 • Søker må være i fysisk stand til å utføre de oppgaver som ligger til stillingen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtaler
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Kjøregodtgjørelse i samsvar med gjeldende regulativ

 

Alle må søke elektronisk via www.kirkejobb.no 
Søknadsfrist: 24. september 2023

 

Kontaktinformasjon

Kirkeverge Merete Strandberg: tlf 920 57 415
Gravplassarbeider Ole Lodsby: tlf 950 46 661

Tilbake