Konfirmasjon


 

 

Konfirmasjon er en viktig tradisjon for mange, og det er en høytidelig og flott opplevelse for både konfirmant og familie. Mange er også opptatt av spørsmål om Gud, om tro, om meningen med livet og lignende store tema. Konfirmanttiden gir en fin mulighet til å lære en del om dette, og være med i et miljø der det går an å spørre og snakke om ting du er opptatt av. Konfirmanttiden kalles egentlig ”dåpsopplæring”, fordi det er undervisning om den kristne tro du ble døpt til. Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling på konfirmasjonsgudstjenesten. Alle er velkomne til å konfirmeres uansett funksjonsevne, vi har god erfaring med tilrettelegging for konfirmanter med fysiske og psykiske utfordringer. Konfirmanttiden varer fra oktober til august.

TO LINJER
Konfirmantopplegget er delt i to linjer: 'Leirkonfirmant' og 'Vinterkonfirmant'. Dersom du er Leirkonfirmant skjer en del av undervisningen på sommerleiren. Dersom du er Vinterkonfirmant er du ikke på leir, men har mer undervisning i løpet av vinterhalvåret. Du velger det alternativet du ønsker på påmeldingsskjemaet.

KOR ELLER VANLIG UNDERVISNING
Er du glad i å synge? Du kan velge å ha en del av konfirmant-opplegget knyttet til koret SoulTeens i stedet for en del av den vanlige konfirmantundervisning. Du velger det alternativet du ønsker underveis i konfirmasjonstiden.

PRIS
Det kreves ikke lenger inn konfirmantavgift. Undervisningen er gratis.
Pris for konfirmantleir er kr 2900,-

DÅP OG KONFIRMASJON
Alle som er døpt kan bli konfirmert. Hvis du vil være konfirmant men ikke er døpt, kan du bli med på konfirmantopplegget og så bli døpt i løpet av konfirmanttiden. Det skjer enten i en gudstjeneste eller i en egen samling etter en gudstjeneste med bare deg og familien.

FORELDREMØTE
Før oppstart av konfirmantåret inviteres foresatte til et foreldremøte der det blir gitt informasjon om konfirmantopplegget og fordeling på undervisningsgrupper og konfirmasjonsgudstjenester. 

KICK OFF
Den første samlingen for alle konfirmantene er en felles Kick off i Rotnes kirke, der konfirmantene blir kjent med lederne og har et spennende introduksjonsopplegg.

PRESENTASJONSGUDSTJENESTE
I starten av konfirmantåret deltar konfirmantene på en presentasjonsgudstjeneste i den kirken de hører til (Nittedal, Rotnes og Hakadal). Under denne gudstjenesten blir de presentert for menigheten og får en Bibel i gave.

UNDERVISNINGSGRUPPER
Konfirmantene deltar i undervisningsgrupper som samles annenhver uke fra november til mai. Undervisningen foregår tre steder: Nittedal Kirke, Rotnes kirke og Hakadal kirkestue.

GUDSTJENESTER
Som en del av konfirmantundervisningen skal konfirmantene delta på minst 5 gudstjenester, i tillegg til presentasjonsgudstjeneste, samtalegudstjeneste og konfirmasjonsgudstjenesten. Samlinger på Pluss (kirkens ungdomsarbeid) teller også som gudstjenester.

KONFIRMANTLEIR
Leirkonfirmantene er fordelt på to leirer på Gulsrud leirsted.
- Leir 1 i slutten av juni er for konfirmanter fra Hakadal kirke og Nittedal kirke.
- Leir 2 i midten av august er for konfirmanter fra Rotnes kirke og Nittedal kirke

KONFIRMASJON
Konfirmantene fordeles på flere gudstjenester. Fordeling informeres om på foreldremøtet ved starten av konfirmanttiden.

KONTAKTINFORMASJON


Kateket
Silje Madelen Salvesen Foss
97525633
Send e-post

Prest
Einar Andreas Weider
92287491
Send e-post

Sokneprest
Eivind Ørum
97534440
Send e-post

 

FREMTIDIGE KONFIRMASJONSDATOER

  Siste helg i august i Nittedal kirke - Søndrekonfirmanter Første helg i september i Hakadal kirke - Hakadalkonfirmanter Andre  helg i september i Rotnes kirke- Rotneskonfirmanter Årskull
2023 26./27. august 2./3. september 09./10. september 2008
2024 24./25. august 31. august/01. september 07./08. setpember 2009
2025 30./31. august 6./7. september 13./14. september 2010