Ungdom


Ungdomsarbeidet i menighetene er et stort og spennende miljø, vi kaller det Pluss ungdomsmiljø.

Ungdomsarbeidet er en del av InTro, som er menighetenes trosopplæringsarbeid  for aldersgruppen 0-18 år. Gjennom inTro ønsker vi å bygge fellesskap som har de holdningene og verdiene som Jesus lærte disiplene. Vi vil se barn og unge som lærer å praktisere og vokse i egen tro.