Alle rettigheter 2019 Nittedal kirkelige fellesråd

Konfirmant


Konfirmasjon er en viktig tradisjon for mange, og det er en høytidelig og flott opplevelse for både konfirmant og familie.

Mange er også opptatt av spørsmål om Gud, om tro, om meningen med livet og lignende store tema. Konfirmanttiden gir en fin mulighet til å lære en del om dette, og være med i et miljø der det går an å spørre og snakke om ting du er opptatt av.