Dåp


Dåpen har mange røtter hos oss. Det er tradisjon, familiefest, takknemlighet og trygghet. Det er glede over det nye livet som er født og bekymring for alt som truer.

I dåpen blir barnet ditt lagt i Guds hender. Han vil omslutte det med sin omsorg og kjærlighet. Det er Gud som handler, men foreldre og faddere lover også å be for barnet og lære det selv å be og gi det en kristen oppdragelse. I dåpens vann knyttes barnet til Jesus. Det tegnes med korsets tegn, for å vise at det tilhører han. Dåpslyset blir tent for å vise at barnet får den Den hellige Ånd i gave, og får tilhøre Jesus, som er verdens lys. Dåpen er Guds øyeblikk med ditt barn.

 

 

Informasjon om dåp i koronatider: Det er nå mulig å gjennomføre dåp. Når dåp meldes er det i utgangspunktet knyttet til en gudstjeneste kl. 11:00 eller kl. 17:00. Imidlertid fører antallsbegrensningen til at noen dåp må legges til egen handling etter gudstjenesten. Dette avhenger av hvor mange dåp som er meldt til den enkelte gudstjeneste. Dåpsfamilien får beskjed ca to uker på forhånd om dåpen blir i gudstjenesten eller umiddelbart etter gudstjenesten.