Alle rettigheter 2020 Nittedal kirkelige fellesråd

Dåp


Dåpen har mange røtter hos oss. Det er tradisjon, familiefest, takknemlighet og trygghet. Det er glede over det nye livet som er født og bekymring for alt som truer.

I dåpen blir barnet ditt lagt i Guds hender. Han vil omslutte det med sin omsorg og kjærlighet. Det er Gud som handler, men foreldre og faddere lover også å be for barnet og lære det selv å be og gi det en kristen oppdragelse. I dåpens vann knyttes barnet til Jesus. Det tegnes med korsets tegn, for å vise at det tilhører han. Dåpslyset blir tent for å vise at barnet får den Den hellige Ånd i gave, og får tilhøre Jesus, som er verdens lys. Dåpen er Guds øyeblikk med ditt barn.